ХИЗМАТЛАР

АО «Узбекэкспертиза» қуйидаги хизматлар турини кўрсатади:

Ўзининг тшлаб чикариш эхтиёжлари учун хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар томонидан олиб кириладиган мулк бўйича гувохнома – махсулотини, ишлар ва хизматларни ишлаб чиқаришьнинг технологик жараёнида фойдаланишь учун хужат. Ўзининг ишлаб чиқариш эхтиёжлариучун импорт қилинган мулк – моддий бойликлар мажмуий ва талабнома берувчи томонидан бевосита товарлар, ишлар ва хизматлар ишлаб чиқаришининг технологик жараёнида фойданалиш учун олиб келадиган тарсалар.

Махаллийлаштирилган махсулотни ишлаб чиқаришда технологик жараёнда ишлатиладиган тоифага импорт қилинадиган технологик қисимлар, хом ашйо ва материалларни таснифи бўйича натижа – хужжат, шу оумладан импорт йилинган технологик асбоб-ускуналар ва унинг захира қисмлари, шуниндек, махаллийлаштирилган махсулотларни ишлаб чиқаришда технологик жараёнда ишлатиш учун таркибий қисмлар, хом-ашйо ва материалларни тасдиқловчи электрон шаклда.

Ўзбекистон Республикасининг товарларнинг келиб чиқиш сертификатлари товар келиб чиққан мамлакатни тасдиқлаш учун берилади ва импорт қилинадиган мамлакатнинг амалдаги қонунчилигига биноан имтиёзлар олиш учун фойдаланилиши мумкин. Товарларнинг келиб чиқишини сертификатлаш – товар келиб чиққан мамлакатни кейинчалик бериш, Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқилаётган ва қайта экспорт қилинадиган товарларнинг келиб чиқиш сертификатларини сертификатлашни аниқлаш учун экспертизани ўтказиш тартиби. Ўзбекистон Республикасидан товарларни экспорт қилишда гуохнома сертификат зарур бўлган холларда ва у тегишли шартнома ёки импорт қилувчи мамлакатнинг миллий қоидаларида ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларида кўзда тутилган холларда, шуниндек экспортчининг иродасига биноан чиқарилади. Йуқорида таъкидланганидек, импорт қилинадиган мамлакатларда ўзбек товарлари учун божхона расмийлаштирилишини соддалаштириш мақсадида «Ўзбекэкспертиза» АЖ 2015 йил 1 авгутдан бошлаб «Ўзбекэнерго» АЖ нинг расмий сайт орқали амалга ошириладиган товарларнинг келиб чиқиш сертификатларини текшириш учун электрон тизимни жорий этди.

Импорт қилинадиган ва махаллий махсулотлар миқдорини / сифатини ўрганиш қуйидаги босқичларда амалга оширилиши мумкин: 

  • харидорга (мижозга, қабул қилувчига) товар етказиб бериш;
  • қайта юклаш;
  • харидорга (мижозга, қабул қилувчига) келгандан кейин томарни қабул қилиш – бошқа холларда мижознинг илтимосига биноан.

Хизматни тақдим этадиган «Ўзбекэкспертиза» унитар корхонаси 3 иш куни ичида ва тез бузиладиган товарлар учун 24 соат ичида экспертиза ўтказиш учун экспертни юборади ёки уни рад этиш сабабини кўрсатувчи мижозни холисона рад этиш тўғрисида хабардор қилади.

Ўзбекистон Республикаси ТИФ ТН  га мувофиқ товарларни таснифлаш Ўзбекистон Республикасининг божхон худудида олиб кириладиган товарлар ва товарлар ёиғимини соддалаштириш, махсулотнинг норматив талабларга мувофиқлигини бахолаш ва статистика хисоботларини тузиш ишларида қулланилади.

«Ўзбекэкспертиза» АЖ товарларнинг миқдори ва сифатини аниқлаш учун етказиб берувчилар (ишлаб чиқакувчилар, экспортчилар) экспертизасидан мустақилдир. Экспертизанинг натижаларига кўра, экспертлар хисоботида мижозлар томонидан экспорт қилувчиларнинг хуқуқлари ва манфаатларини химоя қилиш, кўргазмаларни ўтказиш вақтида томонлар ўртасидаги низоларни хал қилиш учун фойдаланиш мумкин.

Экспертиза натижаларига кўра, асосий туқсонларни кўрсатувчи асбоблар, блоклар, таркибий қисмлар ва таркибий қисмларнинг техник холатини тавсифлайдиган асбоб-ускуналар бўйича эксперт хулосалари чиқарилади ва махслулот кейинги таъмирлаш ва фойдаланиш учун яроқсиз деб хисобланади.

Лойихани техник-иқтисодий асослаш (ТИА), бизнес-режа ташкил этилаётган махсулотнинг инвестицион самарадорлигини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади ва инвестицион маблағлар нуқтаи назаридан ушбу минтақанинг ривожланишидаги инвестицион ва иқтисодий тенденцияларга боғлиқ бўлади..

  • «Ўзбекэкспертиза» АЖ томонидан кўрсатилган хизматлар учун нархлар ‘НАРХЛАР’ бўлимида жойлашган