Yangi tahrirdagi «O’zbekekspertiza» AJ tashkiliy tuzilmasi loyihasiga tushuntirish xati

 

O’zbekiston Respublikasining «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to’g’risida»gi qonuniga muvofiq Jamiyatning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi vakolatiga kiradi.

«O’zbekekspertiza» AJning strategik rivojlantirish yo’l xaritasi doirasida belgilangan Jamiyat rivojlanish strategiyasinining ustuvor yo’nalishlarini to’g’ri amalga oshirish maqsadida yangi tashkiliy tuzilma loyihasi ishlab chiqildi va keyinchalik aksiyadorlarning yillik umumiy yig’ilishida tasdiqlash uchun Kuzatuv Kengashining yig’ilish kun tartibiga taqdim etildi.