БИЗ ХАҚИМИЗДА

«Узбекэкспертиза» АЖ фаолияти тўғрисида маълумот

 

«Узбекэкспертиза» Акциядорлик Жамияти юридик шахс бўлиб, ўз балансига эга ва ўз-ўзини молиялаштириш ва ўзини ўзи таъминлаш, шу жумладан валюта тамойиллари асосида фаолият юритади. У Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва Уставига биноан ўз фаолияти учун зарур бўлган ташқи савдо операцияларини мустақил равишда амалга ошириш хуқуқига эгадир.

«Узбекэкспертиза» АЖ Тошкент вилоятидаги «Аэропорт», «Сир-али», «Назарбек», «Акциз пости» ва «Олмалиқ, «Чирчиқ», «Бекобод», «Ангрен» шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг барча худудларида 13та шўъба корхонаси фаолият кўрсатмоқда.

Тошкент шахаридаги бош корхона «Узбекэкспертиза» АЖ филиаллари билан ишлайдиган корхоналар сони 98 киши, улардан 23таси  етакчи ходимлар, 64таси ишлаб чиқариш ходимлари, 11та техник ва қўллаб қувватлаш ходимлари.

Жамият қуйидаги асосий хизмат турларини тақдим етади:

 1. экспертизадан ўтказиш ва товарларнинг келиб чиқиш сертификатларини бериш;
 2. хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар ўз ишлаб чиқариш эхтиёжлари учун импорт қилинаётган мол-мулкни сертификатлаш ва экспертизадан ўтказиш;
 3. локализация қилинадиган махсулотлар бўйича экспертизадан ўтказиш ва фикр бериш (корхоналарга имтиёзлар бекор қилинганлиги муносабати билан жорий йилнинг 1 апрелдан келиб тушган аризалар мавжуд эмас);
 4. Товар белгисига мувофиқ товарларни таснифлаш бўйича эксперт хулосасини бериш;
 5. озиқ-овқат махсулотлари, истемол товарлари, хом-ашйо ва жихозлар миқдори ва сифатини экспертизадан ўтказиш, экспертиза хужжатлари маслахат ва эксперт хулосаларини чиқариш;
 6. техник-иқтисодий асослаш ва бизнес-режаларни ишлаб чиқиш бўйича маслахат хизматлари;
 7. Божхона юкларининг декларацияси (2018 йилнинг иккинчи ярмида тайдим этилган хизмат);
 8. Божхона юкини декларация қилиш бўйича курслар (2018 йилнинг иккинчи ярмида тақдим этилган хизмат).
 9. Экспорт қилинадиган ва қайта экспорт қилинадиган товарлар учун товар келиб чиққан мамлакатни аниқлаш ва сертифиатларни расмийлаштириш;

Товарларнинг келиб чиқишини сертификатлаш Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010-йил 13-августда 2131-сон билан рўйхатдан ўтказилган товарларнинг келиб чиқишни тасдиқлаш тартиби тўғрисидаги низомга мувофиқ амалга оширилади

Товарларнинг келиб чиқишини сертификатлаш-товар келиб чиққан мамлакатни Ўзбекистон Республикаси худудидан олиб чиқилган ва қайта експорт қилинган товарларни келиб чиқиш сертификатлари берилган тақдирда аниқлаш учун експертиза ўтказиш тартиби

Ўзбекистон Республикасининг товарларнинг келиб чиқиш сертификатлари товар келиб чиққан мамлакатни тасдиқлаш учун берилади ва импорт қилинадиган мамлакатнинг амалдаги қонунчилигиги биноан имтийозлар олиш учун фойдаланилиши мумкин,

Товарларнинг келиб чиқиш давлатини аниқлаш учун експертиза ўтказиш жарайонида експорт експлуататсия қилинаётган махсулотни қайси бирини ўз ичига олиши керак тўлиқ ишлаб чиқарилган махсулот ёки йетарли даражада қайта ишланган махсулот експертиза натижалари бўйича Ўзбекистон Республикасидан товарларнинг келиб чиқиши тасдиқланади ва келиб чиқиши тасдиқ ва келиб чиқиши мезонлари белгиланади, експиртиза гувохномаси тузилади ва сертификат берилади.Експертиза натижалари бўйича Ўзбекистон Республикасида товарларнинг »йетарли даражада қайта ишлаш»мезонлари бажарилмаганлиги ёки товар келиб чиққан мамлакатни аниқлашнинг иложи бўлмаган тақтирда експортчига тақдим етилган товарларнинг келиб чиқиш мамлакати бўлган товар сифатида таснифланмаганлиги тўғрисидаги експерт хулосаси берилганлиги Ўзбекистон Республикаси.

 10. Ўзини ишлаб чиқариш эхтиёжлари учун хоричий инвестицияла иштирокидаги корхоналар томонидан олиб кириладиган мулкни аниқлаш ва сертификаларни расмийлаштиришни ўрганиш;

Ўз ишлаб чиқариш эхтиёжлари учун импорт қилинадиган мол-мулк сертификатининг беришини Ўзбекистон Республикаси Вазрлар Маҳкамасининг  05.06.2011 йилдаги 136 – сонли қарори билан тасдиқланган «Ўз ишлаб чиқариш эхтиёжлари учун жорий инвестициялар иштирокидаги корхоналар томонидан олиб кириладиган мол-мулкни аниқлаш тартиби тўғрисида»ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Ўзининг ишблаб чиқариш эхтиёжлари учун устав капиталига камида ўттиз уч фоиз миқдоридаги хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар томонидан Ўзбекистон Республикасининг қонун хужжатларига мувофиқ икки йил мобайнида уларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибида белгиланган тартибда божхона тўлуларидан озод этилади, қонун билан ўрнатилган..

Ўзининг ишлаб чиқариш эхтиёжлари учун импорт қилинадиган мол-мулкка сертификат бериш мақсади импорт қилинаёттган мол-мулкни махсулот, ишлар ва хизматлар ишлаб чиқаришнинг технологик жараёнида фойдаланиш мақсадни аниқлашдир.

«Ўзбекэкспертиза» АЖнинг эксперлари ва унинг худудин бўлитмалари ишлаб чиқариладиган жойда ташриф қилиб, махсулотни ишлаб чиқаришга импорт қилинадиган мулкни ишлатиш учун шароитлар мавжудлиги сабабли текширув ўтказадилар. Агар ишлаб чиқариш экспертизаси натижалари талабнома берувчи томонидан тақдим этилган хужжатларда кўрсатилган маълумотларга мос келадиган бўлса, экспертиза гувохномасини тузади ва экспертиза гувохномаси асосида белгиланган тартибда ўз ишлаб чиқариш эхтиёжлари учун импорт қилинган мол-мулк учун сертификат беради..

 1. Импорт қилинган технологик оихозлар ва уларга эхтиёт қисмларни, шунингдек таркибин қисмлар, хом ашё ва материалларни махаллийлаштирилган махсулотларни ишлаб чиқаришда технологик жараёнда ишлатиладиган тоифаларга таснифлаш бўйича хулосалар бериш.

Импорт қилинган технологик жихозлар ва уларга эхтиёт қисмларни, шунингдек махаллийлаштирилган махсулотни ишлаб чиқариш жараёнида ишлатиладиган компопнентлар, хом-ашё ва материалларни таснифлаш бўйича хулоса чиқариш уни махаллийлаштирилган махсулотларни ишлаб чиқаришда технологик жараёнда ишлатиладиган тоифага, таркибий қисмларга, хом-ашё ва материалларга «маъқулланди Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2010 йил 21 июлдаги 154 – сон (№2 илова)» .

Махалийлаштириш дастурига киритилган корхоналарга божхона тўварлари (божхона расмийлаштируви учун йиғимлар бундан мустасно), корпоратив даромад солиғи, ягона солиқ тўлови, асосий ишлаб чиқариш фондлари бўйича мол-мулк солиғи, махаллийлаштирилган  ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланаладиган импорт товарларидан имтиёзлар берилади. 

Хулоса чиқариш мақсади импорт қилинадиган технологик асбоб-ускуналар ва унинг эхтиёт қисмлари, шунингдек махаллийлаштирилган махсулотларни ишлаб чиқаришда технологик жараёнда фойдаланиш учун таркибий қисмлар, хом ашё ва материалларнинг мақсадларини анийлашдан иборат.

«Ўзбекэкспертиза» АЖ ва унинг худудий бўлинмаларига ишлаб чиқариш экспертизасини ўтказиш, экспертиза хулосаси ёки эксперт хулосасини тузиш ва хулоса лойихасини тайёрлаш вазифалари юклатилган;

Экспертиза гувохномаси асосида Ўзбеккистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги иморт қилинган технологик асбоб-ускуналар ва унинг эхтиёт қисмлари, шунингдек махаллийлаштирилган махсулотни ишлаб чиқаришда технологик жараёнда ишлатиладиган таркибий қисмлар, хом-ашё ва материалларни таснифлаш бўйича бир кунлик муддатда хулоса беради.

 1. Товарнинг миқдори ва сифатини текшириш, экспертизалар, маслахат ва эксперт хулосаларини чиқариш;

Товарларнинг миқдори ва сифати экспертизаси, шартнома шартлари / ёки ьоагсплоь ъуээаьдаоиша мувлфиқ, экспорт қилинаётган, импорт қилинган,шунингдек омборларда ёки бошқа жойларда қақданаётган товарлар билан таъминлаш учун шартнома ва буюрутмачининг талаби асосида амалга оширилади. Мижозларнинг экспертизаси, товар етказиб берувчиси ва ишлаб чиқаручисига боғлиқ бўлмаган ташкилотлар.

 1. ТИФ ТН ЎзР мувофиқ товарларни таснифлашни амалга ошириш;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 сентябрдаги №ПП-1816 қарори билан Ўзбекистон Республикасининг ташқи иқтисодий фаолиятининг товар номенклатураси тасдиқланди. Ташқи иқтисодий фаолият тўғрисида статистика маълумотларини тўплаш ва ташқи иқтисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш муаммоларини хал қилиш учун мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг бохона чегараси орқали олиб ўтилтиладиган товарларни декларатциялаш;

миллий ахамиятга молик айрим товарларни экспорт қилиш ва имортни лицензиялаш (лицензиялаш ва котировка);

ташқи иқтисодий алоқаларни, шу жумладан тарифларни тартибга солишни чора – тадбирлари.

Ўзбекистон Республикасининг ИТФ ТН га мувофиқ товарларни таснифлаш, Ўзбекистон Республикасининг божхона худудига олиб кириладиган товарлар ва товарлар йиғимини соддалаштириш, махсулотнинг норматив хужжатларга мувофиқлигини бахолаш ва статистика хисоботларини тузиш ишларида қўлланилади.

Товарларни таснифлаш натижалари эксперт хулосаларидан олинган.